Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BĐBP

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định: Công tác tổ chức xây dựng Đảng là một nội dung công tác cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, được đặt dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo, quản lý của Tổng cục Chính trị và hướng dẫn nghiệp vụ của các ban Đảng Trung ương. Đối với lực lượng BĐBP, công tác Đảng, công tác chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng đề nghị, các cán bộ dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nội quy, tích cực nghiên cứu tài liệu; đồng thời nắm chắc những nội dung bổ sung, sửa đổi Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 59-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong QĐND Việt Nam. Đối với các báo cáo viên, cần bám sát đề cương, truyền tải những nội dung cốt lõi và làm rõ sự cần thiết việc ban hành những nội dung bổ sung, sửa đổi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu các chuyên đề về quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong các nhiệm vụ và CTĐ, CTCT trong diễn tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của BĐBP nhằm bồi dưỡng, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tổ chức xây dựng Đảng trong BĐBP. Theo chương trình, hội nghị tập huấn sẽ bế mạc vào ngày 9/8/2018./.

Hà Thu