Thực hiện kế hoạch của Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc sơ kết tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 – 2019), chiều 15/8, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quân đã làm Lễ báo công dâng Bác.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, khẳng định: Nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của bản chất, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị 788 phát động toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là sự cụ thể hóa các Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới. Cuộc vận động được toàn quân tích cực hưởng ứng, thi đua thực hiện với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, thể hiện sự tôn kính, là tình cảm sâu đậm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với Bác Hồ kính yêu.

Sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ; động viên, khích lệ toàn quân vượt mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn quân thực hiện đúng phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đảm bảo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, chủ động đối phó thắng lợi với các tình huống; không để bị động, bất ngờ. Càng trong khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, đồng cam, cộng khổ, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ càng được khẳng định, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ hồ” ngày càng tỏa sáng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn Huy hiệu Bác Hồ
cho các tấm gương điển hình Cuộc vận động.

Toàn quân đã tham gia 7,3 triệu ngày công tu sửa, nâng cấp trên 20 nghìn km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi, gần 8 nghìn phòng học, tặng 7.735 ngôi nhà, 24.676 con bò giống; nhận đỡ đầu 2.723 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp thuốc cho trên 70 nghìn lượt người, hiến tặng trên 64 nghìn đơn vị máu; ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 344 tỷ đồng, phụng dưỡng 1.969 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng..., góp phần giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt quân – dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong tình hình mới.

Với những thành tích đã lập được, Quân đội Nhân dân Việt Nam vinh dự được Đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 27 tập thể, cá nhân được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 17 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2.775 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 203 tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng tôn vinh, khen thưởng 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

Tại Lễ báo công dâng Bác, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn trọng Nghĩa đã gắn Huy hiệu Bác Hồ cho các tấm gương điển hình, cùng 203 đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

 Trước đó, trong khuôn khổ lễ sơ kết tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 – 2019) đã diễn ra chương trình “Giao lưu điển hình tiên tiến” vào 19h30 ngày 14/8 và “Hội nghị sơ kết, tôn vinh, điển hình tiên tiến” diễn ra sáng ngày 15/8./.

Tin, ảnh: Phong Lê