Công an tỉnh Đắk Lắk tặng quà Tết cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã ân cần thăm hỏi, tặng quà Tết cho 100 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian qua, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm để tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày càng có nhiều người có uy tín vùng dân tộc thiểu số được tham gia vào các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ hòa giải ở cộng đồng dân cư, Ban tự quản thôn, buôn...thông qua các tổ chức này, vai trò, trách nhiệm của người có uy tín được củng cố, phát huy.

Trong năm 2017, người có uy tín vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tham gia phối hợp, hỗ trợ giải quyết 13 vụ việc tôn giáo vi phạm pháp luật và hoạt động tà đạo, đạo lạ; tham gia 798 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, phối hợp đưa ra kiểm điểm tại cộng đồng 88 đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật tại các thôn, buôn với hơn 121.000 lượt người tham dự. Người có uy tín đã nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng; tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột phát sinh trong nội bộ nhân dân; tích cực phối hợp cùng lực lượng công an các cấp và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở để tổ chức giáo dục, cảm hóa nhiều đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi-Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các thôn, buôn. Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, những người có uy tín vùng dân tộc thiểu số là kênh thông tin quan trọng giúp các lực lượng công an trong hoạt động nghiệp vụ, đồng thời mong muốn những người có uy tín tiếp tục phát huy tốt vai trò, vận động nhân dân ở địa phương chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn dân cư; tiếp tục phối hợp tốt với công an các cấp trong công tác giữ gìn, bảo vệ an ninh ở cơ sở nhất là địa bàn vùng Công giáo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa./.

Tin, ảnh: Bình Trung