Quang cảnh buổi tiếp Đoàn Tùy viên quân sự tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.


Đoàn đã đến thăm Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà, BTL Vùng 1 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Đông Bắc. Lãnh đạo các đơn vị đã tiếp đón Đoàn và giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện chức năng lao động sản xuất giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, cứu trợ thiên tai tại địa bàn và hoạt động hợp tác quốc tế. 

 

Đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam chụp ảnh với
Lãnh đạo chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.


Thay mặt Đoàn, Đại tá Nerolie Mc Donald, Tùy viên Quốc phòng Australia, Trưởng đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức chuyến đi này, góp phần tăng cường mối quan hệ, lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa Tùy viên quân sự các nước và nhân dân, Quân đội Việt Nam. Đoàn mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho Đoàn thăm và làm việc với một số  đơn vị quân đội Việt Nam trong thời gian tới./.        

Khổng Minh Khánh