Phong trào thi đua của Quân khu 7 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị.

Sáng 16/10, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) Lực lượng vũ trang Quân khu, giai đoạn 2014-2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại đại hội.

Báo cáo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết, giai đoạn 2014-2019, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT của LLVT Quân khu luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác TĐKT và phong trào TĐQT.

Phong trào thi đua của Quân khu luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Một trong những điểm nổi bật của Phong trào TĐQT của Quân khu đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tiêu biểu là các mô hình “3 chuyên cần, 5 mẫu mực”; “Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn quân khu”; “Gọi đảng viên nhập ngũ”; “Xây dựng chốt dân quân thường trực ở biên giới đất liền”…

Thượng tướng Phan Văn Giang biểu tại đại hội.

Qua phong trào TĐQT, từ năm 2014-2019 LLVT Quân khu đã có 1 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới; 8 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 2 tập thể và 11 cá nhân được tặng Huân chương Quân công; 27 tập thể và 1.340 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 9 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ… cùng nhiều tập thể và cá nhân giành được nhiều cờ và bằng khen của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, có 46 tập thể và 72 cá nhân được tuyên dương thực hiện Chỉ thị 788 về “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 7.

Thượng tướng Phan Văn Giang chỉ rõ: “ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức phong trào TĐQT thực sự thiết thực, xác định rõ nội dung, biện pháp, mục tiêu cụ thể, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; kết hợp thi đua thường xuyên với thi đua đột xuất, thi đua cao điểm, thi đua theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chủ động kiện toàn, phát huy đầy đủ vai trò, chức năng của các tổ chức trong cơ chế hoạt động công tác thi đua khen thưởng”.

Đồng chí Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, các nhân tố mới tạo sự lan tỏa trong LLVT Quân khu.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu tại đại hội

Thay mặt lãnh đạo Thành phố phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận những đóng góp to lớn của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tích cực xây dựng LLVT nhân dân; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị khang trang sạch đẹp; tích cực tham gia tuyên truyền đường lối của Đảng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, khi xã hội xảy ra những sự cố như cháy nổ, bão lụt… LLVT Quân khu 7 đã tích cực tham gia giúp dân, làm tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhân dịp này, đại hội đã tuyên dương 145 tập, thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào TĐQT của LLVT quân khu, giai đoạn 2014-2019./.

Tin, ảnh: V.Lê