Một ca trực của hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn H05. (Ảnh: NQ)

Lữ đoàn H05 là đơn vị trực thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc. Đảm nhiệm chức năng Tổng trạm thông tin đầu cuối của Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn H05 có nhiệm vụ khai thác một khối lượng lớn các trang thiết bị thông tin hiện đại nhất của Quân đội, gồm thông tin hữu tuyến điện, vô tuyến điện, quân bưu, truyền hình, truyền số liệu… nhằm bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chiếm gần ¼ quân số, những năm qua, lực lượng chị em phụ nữ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Lữ đoàn. Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ thông tin liên lạc và phát triển trang bị kỹ thuật, đòi hỏi mỗi ca trực thông tin phải làm việc với cường độ cao hơn để nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy. Đáp ứng đòi hỏi đó, Hội Phụ nữ Lữ đoàn H05 đã từng bước xây dựng và triển khai mô hình “Ca trực kiểu mẫu”. Ban đầu, mô hình được xây dựng trên cơ sở những quy định kỷ luật đặt ra khi thực hiện nhiệm vụ đối với bộ đội thông tin liên lạc. Từng bước phát triển nội dung và yêu cầu, đến nay, mô hình “Ca trực kiểu mẫu” đã được hoàn thiện và trở thành một trong số những mô hình hoạt động có hiệu quả của Phụ nữ Quân đội.

Tham gia thực hiện mô hình, chi hội phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn H05 đã thường xuyên duy trì, chấp hành nghiêm nề nếp, chế độ quản lý, điều hành, khai thác thông tin, không để gián đoạn thông tin chủ quan; 100% cán bộ, hội viên đã thực sự thành thạo trong quản lý, khai thác có hiệu quả các loại khí tài được trang bị; xử lý kịp thời các sự cố thông tin theo đúng quy định; duy trì nghiêm chế độ bảo quản ngày, tuần và thực hiện có nề nếp công tác tuần tra, giám sát bảo vệ an toàn các tuyến cáp. Nhờ vậy, tỷ lệ liên lạc thường xuyên trên các phương tiện do chị em hội viên phụ nữ đảm nhiệm đã luôn đạt 99,8% trở lên. Cùng với đó, đa số chị em đều tham gia thực hiện nhiệm vụ trực khai thác bảo đảm thông tin liên lạc 24/24; nhiều phiên ca trực do 100% chị em phụ nữ đảm nhiệm. Đặc biệt, thông qua việc triển khai và nhân rộng mô hình “Ca trực kiểu mẫu”, đến nay, phần lớn hội viên, phụ nữ Lữ đoàn H05 đều có nhận thức và trình độ chuyên môn khá, có ý thức trách nhiệm tốt; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, truyền thống của Bộ đội, truyền thống của Bộ đội Thông tin liên lạc và Lữ đoàn Thông tin H05 Anh hùng. Đồng chí Nguyễn Thị Hường, hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn H05 vui vẻ chia sẻ: “Nhờ thực hiện có hiệu quả mô hình “Ca trực kiểu mẫu”, nhiều năm qua, chị em hội viên phụ nữ trong đơn vị đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chị em còn thường xuyên giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nâng cao trình độ nghiệp vụ để luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Huấn luyện sử dụng trang thiết bị mới ở Lữ đoàn H05,
Binh chủng Thông tin liên lạc. (Ảnh: NQ)

Trong năm 2016 vừa qua, Lữ đoàn H05 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội; cứu hộ, cứu nạn và quy hoạch, phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự; đạt nhiều thành tích trong tham gia các hội thi, hội thao. Cùng với việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc phục vụ Bộ chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị toàn quân thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham gia thiết lập cầu truyền hình… Đóng góp vào những kết quả chung đó có một phần không nhỏ công sức của tập thể chị em hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn cũng như hiệu quả từ mô hình “Ca trực kiểu mẫu”. Thượng tá Vũ Hữu Hanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn H05 cho biết: “Là đơn vị chuyên môn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong những năm qua luôn có sự vận động, nâng lên. Thông qua mô hình “Ca trực kiểu mẫu”, vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ và trách nhiệm của đông đảo chị em hội viên đã được phát huy thường xuyên, từ đó góp phần quan trọng trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Lữ đoàn”.

Theo Đại tá Bùi Thị Lan Phương, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, lực lượng thông tin liên lạc có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác chỉ huy, cả thời bình cũng như thời chiến; là kênh liên lạc giữa các lực lượng, bộ phận, các cấp tựa như mạch máu trong hệ tuần hoàn, bảo đảm sự tồn tại và hoạt động của cơ thể sống. Hoạt động có bảo đảm duy trì bền vững hay không phụ thuộc vào hành động của mỗi chiến sĩ thông tin trong từng ca trực. Với đặc điểm là nữ chiếm quân số đáng kể trong các kíp trực vô tuyến, hữu tuyến, việc xây dựng mô hình “Ca trực kiểu mẫu” đã giúp nhiều tổ chức cơ sở hội phụ nữ bộ đội thông tin nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Thời gian tới, Ban Phụ nữ Quân đội sẽ phối hợp nhân rộng mô hình nói trên trong các tổ chức cơ sở hội phụ nữ thuộc các đơn vị thông tin toàn quân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác của chị em hội viên phụ nữ./.

Như Quỳnh