Chiến sĩ Tiểu đoàn 14 luyện tập phương án đánh địch xâm nhập bầu trời


Trên trận địa Pháo phòng không 57mm của Tiểu đoàn 1, trời đã về trưa, song các cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 2 vẫn đang tập trung, chăm chú quan sát Đại úy Nguyễn Thanh Quyền, Đại đội trưởng làm mẫu động tác bắt, bám mục tiêu cho các pháo thủ. Khi thực hành các phương án đánh địch xâm nhập bầu trời, đội ngũ cán bộ của Đại đội lại tỏa đi từng khẩu đội uốn nắn từng khẩu lệnh, thao tác của chiến sĩ.

Quan sát các đơn vị khác của Tiểu đoàn đang thực hiện nhiệm vụ, ở điểm nào có hoạt động của bộ đội thì ở đó đều có cán bộ theo sát, hướng dẫn tận tình cho chiến sĩ. Trò chuyện cùng đội ngũ cán bộ tiểu đoàn, các anh cho biết, thực hiện khâu đột phá “3 xây, 3 chống” (Ba xây: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu; xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật nghiêm; xây dựng phong trào thể dục thể thao và rèn luyện thể lực tốt; “Ba chống”: Chống cán bộ, chiến sĩ tham gia vào các tệ nạn xã hội; chống bệnh thành tích, che giấu khuyết điểm; chống thờ ơ, thiếu trách nhiệm, nói không đi đôi với làm), khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ đơn vị đều bám sát các hoạt động của bộ đội. Trước những nội dung khó như huấn luyện, cán bộ gương mẫu làm trước, làm mẫu. Từ sự sâu sát, gương mẫu của đội ngũ cán bộ nên bộ đội tự giác hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật được nâng lên nhờ có thêm nhiều “kênh” theo dõi...

Nhằm đưa nội dung, biện pháp thực hiện khâu đột phá “3 xây, 3 chống” lan tỏa sâu trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ, bên cạnh việc tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu bằng nhiều hình thức; Đảng ủy Lữ đoàn chọn Đại đội 9 (Tiểu đoàn 3), Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1) làm điểm rồi rút kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn Lữ đoàn. Đảng ủy Lữ đoàn còn xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá ở từng nội dung, gắn trách nhiệm cán bộ, chủ trì cơ quan, đơn vị. Mỗi cá nhân trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của mình đều có bản đăng ký cam kết thực hiện khâu đột phá theo từng tháng. Định kỳ hoặc đột xuất, hằng tháng cơ quan chính trị kiểm tra, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các khâu đột phá để làm căn cứ bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, quần chúng 6 tháng và cả năm.

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp nắm tư tưởng bộ đội, Lữ đoàn còn tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động, thiết chế văn hóa; đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng thêm các bãi tập thể thao…nhằm không để xuất hiện các “khoảng trống” để tệ nạn xã hội có cơ hội xâm nhập vào đơn vị.

Đánh giá về hiệu quả việc thực hiện khâu đột phá “3 xây, 3 chống”, Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Sau khi triển khai nhiều biện pháp thực hiện, các mặt công tác của đơn vị chuyển biến tiến bộ rõ nét. Năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2019,  không có chi bộ yếu kém; tham gia hội thi, hội thao do Quân khu, Bộ Quốc phòng tổ chức đều đạt kết quả cao. Trên cơ sở đó, năm 2019, Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục xây dựng khâu đột phá “1 tập trung, 2 khâu đột phá” (tập trung giữ vững ổn định mọi mặt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019”; 2 đột phá: Xây dựng cơ quan mẫu mực, chuyên sâu, hiệu quả; đơn vị chính quy, an toàn, thực sự, thực tế; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu gương, đi đầu, làm trước) để tạo chuyển biến việc chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, thực hiện nhiệm vụ đi vào chiều sâu, vững chắc.../.

Bài, ảnh: Nguyễn Đức Cương