Quang cảnh Lớp tập huấn.

Trong thời gian từ ngày 13 đến 16/8/2019, 225 cán bộ làm công tác dân vận trong toàn quân sẽ được các báo cáo viên truyền đạt các nội dung chủ yếu: Công giáo và một số vấn đề liên quan đến công giáo; Công tác tuyên truyền đặc biệt trong diễn tập khu vực phòng thủ; Một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Công tác nắm, đánh giá tình hình, tổng hợp báo cáo công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt của Quân đội; Trao đổi kinh nghiệm (Quân khu 5 chỉ đạo tham mưu phân công địa bàn cho các đơn vị Quân đội làm công tác dân vận; Kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chấp hành các quy định trong thực hiện dự án về môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội;  Một số kinh nghiệm công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai).

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Trung tướng Trần Quang Phương yêu cầu Ban tổ chức lớp duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập. Các đồng chí học viên cần nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm mà các báo cáo viên truyền đạt, các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm. Trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm được truyền đạt tại lớp để vận dụng sát thực tiễn đơn vị, địa bàn mình công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt, xây dựng đơn vị, địa bàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận của toàn quân nắm bắt kịp thời các quan điểm mới của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác Dân vận, để vận dụng và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị, địa bàn đóng quân./.

Tin, ảnh: Chiến Khu