Quang cảnh Lễ phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”  của Lữ đoàn xe tăng 201

Thời gian đợt thi cao điểm diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 27/7/2017; trong đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” Lữ đoàn xe tăng 201 tập trung  thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu: Toàn Lữ đoàn đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; tập trung phấn đấu hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm 6 tháng đầu năm 2017; nâng cao chất lượng sẵn sang chiến đấu, nhất là dịp diễn ra kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao, không để bị động bất ngờ; tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình kế hoạch, phấn đấu 100% khoa mục đạt yêu cầu trở lên, có trên 75% khá giỏi. Thi đua làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Phát biểu tại lễ phát động thi đua, Đại tá Nghiêm Việt Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy lữ đoàn xe tăng 201 nêu rõ: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của đồng bào mà các đồng chí đó bị ốm yếu. “Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, 70 năm qua Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tri ân các Thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; đồng thời xác định việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng Tăng thiết giáp, Lữ đoàn xe tăng 201 đã có nhiều việc làm thiết thực để chăm lo, đền đáp công ơn đối với các Thương binh, gia đình Liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng; những năm vừa qua cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã tích cực quyên góp ủng hộ quỹ đền ơn, đáp nghĩa với số tiền hàng tỷ đồng, xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhận và chăm sóc, phụng dưỡng 3 mẹ Việt Nam anh hùng; hằng năm tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí cho 200 gia đình chính sách, thăm tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ; cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn… Những việc làm trên thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sỹ đối với những người đã hy sinh xương máu, hy sinh gia đình vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

Để hoàn thành thắng lợi đợt thi đua “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, Đại tá Nghiêm Việt Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thương binh, gia đình liệt sĩ; phát huy vai trò của cơ quan và chỉ huy các đơn vị, chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương, đơn vị kết nghĩa để xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực…/.

Tin, ảnh: Thiều Chí Đáng