Ngày 14/9, Đảng ủy Sư đoàn 968, Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng và rút kinh nghiệm hoạt động của chi ủy, bí thư chi bộ năm 2020. Tại Hội nghị các đại biểu về dự đã được bồi dưỡng, thống nhất một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội; nội dung thực hiện quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý nguồn tại chổ; công tác nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ tại cơ quan, đơn vị. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nội dung và phương pháp công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) tiêu biểu, mẫu mực.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị.

Giai đoạn 2018-2020, Đảng ủy Sư đoàn, cấp ủy các cấp đã nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của chi ủy, bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), cơ quan, đơn vị VMTD. Từ đó đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi ủy chi bộ nói riêng; nhất là Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 513-NQ/QU của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”;  Kết luận số 74-KL/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 168-NQ/ĐU “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu giai đoạn mới”,...

 Trên cơ sở đó các cấp ủy, chi bộ đã quán triệt, cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Định kỳ làm tốt việc sơ, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng, kịp thời rút kinh nghiệm đề ra phương hướng, chủ trương biện pháp lãnh đạo sát đúng, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn vướng mắc để tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Theo đó, hàng năm có 94-99% chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ “3 tốt 3 không”; có 99,67% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó 84,9% hoàn thành tốt và xuất sắc), 95,83% chi ủy, 98,35 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; năm 2019 có 99,33% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó 92,1% hoàn thành tốt và xuất sắc), 100% chi ủy, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 6 tháng đầu năm 2020 có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó 90,62% hoàn thành tốt và xuất sắc), 100% chi ủy, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (98,33 hoàn thành tốt và xuất sắc). Bên cạnh đó, các chi ủy, chi bộ quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, hằng năm có 100% đầu mối thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ đạt đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, trên 98% đầu mối an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

 Các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị đã nghiêm túc chỉ ra khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiê%3ḅm trong hoạt động của các chi ủy, bí thư chi bộ, đồng thời đề ra chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi ủy, bí thư chi bộ trong thời gian tới, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD tiêu biểu, mẫu mực./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Hải