Thượng tướng Phan Văn Giang, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao

trong thực hiện nhiệm vụ công tác QB-TS năm 2018.

Chiều 11/1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị quân báo-trinh sát (QB-TS) toàn quân năm 2018. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục II.

Năm 2018, lực lượng QB-TS toàn quân đã quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh quân sự - quốc phòng, Chỉ lệnh QB-TS của Tổng Tham mưu trưởng, chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị toàn quân và hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục II, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, tập trung xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức biên chế, vũ khí trang bị, củng cố, hoàn thiện hệ thống thao trường, bãi tập, triển khai tổ chức hoạt động, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc, chặt chẽ. Nổi bật là tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng, hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao từ cấp cơ sở đến toàn quân, tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc, nền quốc phòng toàn dân và thế trận QB-TS toàn quân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn.

Năm 2019, lực lượng QB-TS toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, tập trung xây dựng lực lượng QB-TS toàn quân tinh, gọn, mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong nắm tình hình địa bàn. Đồng thời lực lượng QB-TS, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, bổ sung, hoàn thiện các phương án, cách đánh phù hợp, sát mục tiêu, đối tượng, địa bàn đảm nhiệm; tích cực bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ, nhân viên QB-TS các cấp. Lực lượng tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, diễn tập; đề cao rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thượng tướng Phan Văn Giang, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đã biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng QB-TS trong năm 2018. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác QB-TS toàn quân năm 2019, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu: Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc mọi tình hình nội địa, biên giới, ngoại biên, trên đất liền, trên biển, trên không, trên không gian mạng… kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tích cực xây dựng và mở rộng mạng lưới QB-TS trên các địa bàn, trên tất cả các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức hoạt động QB-TS đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, nhất là phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của lực lượng QB-TS nhân dân; huấn luyện phải bảo đảm chặt chẽ, sát với mục tiêu, nhiệm vụ và địa bàn đảm nhiệm, coi trọng việc truyền thụ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác QB-TS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, kỷ luật của ngành QB-TS, quan tâm đầu tư trang thiết bị, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ./.

Tin, ảnh: Thành Điệp