Tham gia thi có các đơn vị tàu trong toàn quân chủng, với hơn 100 thí sinh chuyên ngành báo vụ và tín hiệu.

Môn thi Cờ tín hiệu tại hội thi (Ảnh: Vũ Hưởng)

Hội thi là dịp để đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ thông tin tín hiệu, thông tin báo vụ; làm cơ sở, rút kinh nghiệm để tiếp tục huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhiệm vụ tuần tra chung và giao lưu với Hải quân các nước.

Tại Hội thi, thí sinh là báo vụ thi các nội dung thu tốc độ chữ cái; thu tốc độ chữ số tắt; phát tốc độ chữ cái; phát tốc độ chữ số tắt; mã, dịch mật ngữ chỉ huy. Đối với thí sinh thi tín hiệu tập trung thi phát tốc độ cờ tay; thu tốc độ ánh đèn; thông tin bản điện cờ tay Hải quân; thông tin bản điện ánh đèn quốc tế; thông tin tay đôi cờ hiệu hải quân, quốc tế.

Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Trưởng ban tổ chức trao giải cho
các tập thể, cá nhân đoạt giải tại Hội thi Thông tin Tàu giỏi Quân chủng lần 6 năm 2018
(Ảnh: Vũ Hưởng)


Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đoàn Vùng 3; giải Nhì đoàn Vùng 1; giải Ba cho đoàn Vùng 4 và Vùng 2; giải Khuyến khích cho Hải đoàn 129 và Vùng 5. Trao 3 Giải cá nhân toàn năng môn báo vụ và 3 Giải cá nhân toàn năng môn tín hiệu và các giải cá nhân khác./.

Vũ Hưởng - Kim Cương