(ĐCSVN) – Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là đầu năm 2019, trọng tâm là việc tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Quốc phòng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp bảo vệ kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh. Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Quân khu 3; các cơ quan chức năng của Bộ quốc phòng, Quân khu 3.

Tại buổi kiểm tra, Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua và quý I năm 2019; kết quả tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ lệnh số 01 về tăng cường công tác SSCĐ trong bảo vệ dịp kỷ niệm Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Tiếp theo, đoàn công tác tiến hành kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ SSCĐ, các Nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; các văn bản về công tác SSCĐ, vật chất vũ khí, trang bị kỹ thuật và báo động kiểm tra thực hiện nhiệm vụ A2 đối với Đại đội Trinh sát, Thiết giáp và Thông tin.

Đoàn công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ A2 đối với Đại đội Trinh sát, Thiết giáp và Thông tin.

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Đỗ Căn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là đầu năm 2019, trọng tâm là việc tăng cường công tác trực SSCĐ, bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, địa phương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, nhất là nhiệm vụ SSCĐ trong dịp bảo vệ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu: Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, như: Tiếp tục tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc đối với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đặc biệt nhiệm vụ SSCĐ; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta; không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, phản động, tuyên truyền kích động nhân dân tuần hành, biểu tình, gây mất an ninh chính trị (ANCT)-trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh nói riêng và địa bàn cả nước nói chung.

Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ lệnh số 14 ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về SSCĐ đối với Quân đội và DQTV; Chỉ thị số 12 của Bộ Tổng tham mưu về công tác nắm tình hình SSCĐ, phối hợp bảo đảm ANCT-TTATXH trong tình hình mới; các Chỉ lệnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương... Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn trong nội địa, biên giới, biển đảo không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ; rà soát các kế hoạch, phương án tác chiến; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, vũ khí trang bị kỹ thuật, hậu cần và đời sống của bộ đội. Quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, chất nổ, chất cháy, đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng và những khu vực quan trọng, nhạy cảm về quốc phòng – an ninh.

Giáo viên và học viên Quân khu 1 trao đổi cách sử dụng trang bị mới cấp.

Cũng trong ngày 23/4, Quân khu 1 khai mạc lớp tập huấn ngành cơ yếu năm 2019 cho 38 cán bộ, nhân viên ngành cơ yếu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu.

Trong thời gian 3 ngày, học viên được nghiên cứu, thống nhất các nội dung làm cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ yếu ở đơn vị như: Bảo đảm cơ yếu trong chuyển trạng thái SSCĐ; công tác chỉ đạo, quản lý và khai thác sử dụng các loại hình kỹ thuật mật mã; hướng dẫn, thống nhất một số nội dung trọng tâm về xây dựng văn kiện công tác tham mưu cơ yếu; hướng dẫn khai thác, sử dụng trang thiết bị mới. Qua tập huấn, góp phần nâng cao trình độ công tác chỉ huy - tham mưu; bồi dưỡng năng lực quản lý, chỉ đạo, khai thác sử dụng kỹ thuật mật mã và công tác tham mưu nghiệp vụ cơ yếu cho đội ngũ cán bộ cơ yếu các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Châu Anh - Diệu My