Ngày 30/6, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) đã tổ chức Hội nghị quân chính sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quân sự 6 tháng cuối năm 2020.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, các hướng dẫn của cơ quan chức năng, Nghị quyết của Đảng ủy Lữ đoàn. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, vững chắc, nâng cao khả năng cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đúng nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bám sát yêu cầu nhiệm vụ; phòng, chống dịch COVID-199 bảo đảm tốt. Nội bộ đoàn kết thống nhất, dân chủ được phát huy rộng rãi; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được nâng lên.

 Hội nghị cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, theo đó, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn; Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn “mẫu mực tiêu biểu”; duy trì quản lý điều hành khai thác tốt hệ thông thông tin tại tổng trạm thông tin, các đài trạm, các tuyến đường trục thông tin; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Quân khu 5 xử trí các tình huống đột xuất;  làm chủ và khai thác có hiệu quả trang bị thông tin liên lạc hiện có và trang bị mới; bảo đảm tốt thông tin vô tuyến điện, hữu tuyến điện, quân bưu, cơ động; duy trì chặt chẽ, có nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác quản lý, rèn luyện, phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội;…/.

Tin và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp