Nữ quân nhân Binh chủng Thông tin liên lạc luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: PA)

Ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 788-CT/QUTW phát động thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là CVĐ) trong toàn quân. Tiếp đó, ngày 13/01/2014, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐND) Việt Nam đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện CVĐ. Nội dung CVĐ chính là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, thể hiện sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Theo đó, CVĐ đã được triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quân, với 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới: Một là, động cơ trong sáng, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao. Hai là, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Ba là, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bốn là, thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Năm là, đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân và đoàn kết quốc tế.

Tìm hiểu được biết, trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức, thực hiện CVĐ một cách quyết liệt và đồng bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện và bổ sung chủ trương, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hàng năm. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai CVĐ chặt chẽ, nghiêm túc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Các tổ chức đảng cơ sở thường xuyên duy trì công tác sơ kết, tôn vinh, khen thưởng, giao lưu điển hình tiên tiến... Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và quần chúng. Qua đó, đã trực tiếp giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kết quả thực hiện CVĐ còn được xác định là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng hàng năm. Ủy ban Kiểm tra đảng các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 và CVĐ vào nội dung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới…


Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. (Ảnh: PA)

Đặc biệt, nội dung, chỉ tiêu CVĐ đã từng bước được các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Các tổ chức quần chúng xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu của CVĐ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; phát động và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên đăng ký phấn đấu, gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, chương trình hành động và các CVĐ của các cấp, các ngành. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và nhân dân để triển khai thực hiện, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Nhờ vậy, qua 5 năm tổ chức thực hiện, CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân thi đua thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao, đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, CVĐ thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng có trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; là tình cảm, sự tôn kính của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam với Bác Hồ kính yêu; góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Kết quả, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều chương trình, phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và có hiệu ứng tích cực trong xã hội. Tiêu biểu như các mô hình “Tự soi, tự sửa”, “Thực hiện theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh phong cách”, “5 không, 3 phát huy”; “Giờ học tự quản”, "Giờ học kiểu mẫu”, ”Đôi bạn cùng tiến”, “Nâng bước em tới trường”, “Bệnh viện văn hóa”, “Cơ quan 5 tốt”, “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”… Trong đó, chỉ tính riêng với chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện đã có gần 3.000 em học sinh ở các cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT được các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ; trong đó có 80 học sinh nước bạn Lào, 99 học sinh nước bạn Campuchia, 23 em được nuôi dưỡng tại các đồn Biên phòng… Từ năm 2016 đến nay, với tổng số tiền các đơn vị và cá nhân ủng hộ chương trình “Nâng bước em tới trường” là trên 6 tỉ đồng. Từ sự giúp đỡ có hiệu quả này đã có 16 em đỗ đại học, 3 em đỗ cao đẳng, hàng trăm em tốt nghiệp THPT


Cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung (Lào Cai) đưa các em học sinh vượt suối đến trường. (Ảnh: PA)

Ghi nhận những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện CVĐ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tôn vinh thành tích tiêu biểu của 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 17 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2.775 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 205 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Có thể nói, thông qua CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đã tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, CVĐ cũng đã trở thành động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới./.

Phan Anh