Tại Họp báo về Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019), Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ tặng Bằng khen cho 203 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Việt Nam thông tin tại họp báo.

Chiều 9/8, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐND) Việt Nam đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu những nội dung về Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019).

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì họp báo.

Tại họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định: Cuộc vận động đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ; thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng có trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; là tình cảm, sự tôn kính của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam với Bác Hồ kính yêu; góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cuộc vận động tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thông tin  tại họp báo về Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019), Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng Phòng Tuyên truyền Cổ động - Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), cho biết chương trình sẽ được diễn ra nhiều hoạt động như: Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến tổ chức từ 20h - 21h30 phút ngày 14/8/2019, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Hội nghị sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến được tổ chức vào sáng 15/8 và Lễ báo công được tổ chức vào chiều cùng ngày tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái cho biết, chương trình có sự tham gia của 203 Điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong toàn quân bao gồm 84 tập thể và 119 cá nhân.

Cũng tại họp báo, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đánh giá: Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và có hiệu ứng tích cực trong xã hội. Thông qua Cuộc vận động, đã tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Sơ kết Cuộc vận động, sẽ tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trao đổi, phổ biến, kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả; kịp thời tôn vinh, khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và quần chúng trong toàn quân tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"./.
Tin, ảnh: Kim Cương