Báo cáo tại đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng sát với thực tiễn tình hình, yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào thi đua Quyết thắng của Vùng 1 cùng với các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành đã thực sự là nguồn động lực thôi thúc các tập thể và cá nhân tích cực phấn đấu, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ. Phong trào thi đua đã góp phần tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác, tạo động lực xây dựng Vùng và các cơ quan, đơn vị VMTD, Đảng bộ TSVM, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc.


Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018 (Ảnh: Vũ Hưởng)

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Hội đồng thi đua, khen thưởng Quân chủng phát biểu chỉ đạo đại hội, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải biểu dương những thành tích phong trào thi đua Quyết thắng của Vùng 1 đã đạt được trong những qua. Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng đề nghị: Trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Vùng 1 tiếp tục tổ chức học tập quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 507 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, làm cho các lực lượng trong toàn vùng nhận thức đầy đủ vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, ý nghĩa của phong trào thi đua Quyết thắng. Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành và ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ, khơi dậy tiềm năng sẵn có, đẩy mạnh thi đua làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc chất lượng tổng hợp của đơn vị, trước hết là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ, lồng ghép có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng với tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng.


Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu chỉ đạo đại hội (Ảnh: Thanh Thủy - Kiều Nguyên) 

Từ năm 2013 đến nay Vùng đã đã tổ chức hơn 20 chuyến tàu, xuồng, hàng trăm lượt xe thiết giáp, xe ô tô chuyên dụng và hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển, cứu giúp nhân dân vùng bị mưa lũ, chữa cháy rừng, phòng chống bão... trên các địa bàn đóng quân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao. Tiêu biểu là những gương sáng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Lữ đoàn 147, Trạm ra đa 485 - đảo Trà Bản thuộc Tiểu đoàn 151 đã dũng cảm băng qua mưa lũ, cứu người và tài sản của hàng trăm hộ gia đình các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh vượt qua đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2015. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Tàu 634 dũng cảm vượt qua sóng to, gió lớn đưa gần 1.700 khách du lịch từ đảo Cô Tô về đất liền an toàn tuyệt đối. Tàu 202, Hải đội 7, Lữ đoàn 170 bất chấp hiểm nguy, vượt sóng to, gió lớn cứu nạn thành công tàu cá HP-90017 cùng 5 ngư dân tại vùng biển đảo Bạch Long Vĩ tháng 3-2018...

Thực tiễn phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc, điển hình là 74 tập thể, cá nhân vinh dự được Đại hội biểu dương, tôn vinh hôm nay. Đây là những tấm gương ưu tú nhất, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua Quyết thắng góp phần tô thắm, làm sáng đẹp thêm hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, Vùng 1 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu rộng; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng, quan tâm hướng về cơ sở; chú trọng khâu xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, thi đua sát thực./.

KC