Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân
01:08 14/03/2018
(ĐCSVN) - Đó chính là nhấn mạnh của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà...