Tinh giản bộ máy, biên chế tại Hà Nội: Quyết liệt ắt sẽ thành công
16:24 16/04/2018
(ĐCSVN) – Thành phố Hà Nội xác định rất rõ, nếu không tinh giản được biên chế thì không nâng cao được hiệu quả bộ máy. Không tinh giản thì không có tiền để tăng lương cho cán bộ,...