Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ của Tòa án
16:18 16/04/2018
(ĐCSVN) - Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ của Tòa án là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt, phổ biến và triển khai các chủ trương, những việc cần làm...