Ngày hội việc làm Pháp – Việt 2018
20:36 16/04/2018
(ĐCSVN) – Các doanh nhiệp Việt Nam, Pháp sẽ có cơ hội gặp gỡ và tuyển dụng các bạn trẻ Việt Nam có chuyên môn, kỹ năng tốt; trong khi đó, các bạn trẻ - đặc biệt là những người được...