Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội
16:14 16/05/2018
(ĐCSVN) – Công tác tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng và mỗi người dân về...