Nhật Bản hỗ trợ 6 tỉnh miền núi phía Bắc phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai
19:36 16/05/2018
(ĐCSVN) – Thông qua cách tiếp cận dựa vào kết quả các dự án đã làm trước đó, 6 tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam sẽ cùng tham gia vào Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với...