Chất vấn "hỏi ngắn, đáp gọn" thể hiện sự cầu thị, lắng nghe nguyện vọng của cử tri
12:22 06/06/2018
(ĐCSVN) – Việc đổi mới phương pháp chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội lần này là bước chuyển mới rất tích cực của Quốc hội, thể hiện sự cầu thị và lắng nghe nguyện...