Ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên
22:03 11/06/2018
(ĐCSVN) - "Việc ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam là cụ thể hóa giúp thanh niên tham gia vào phong trào sáng tạo trẻ; việc làm của chúng ta là...