“Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Góc nhìn chuyên gia”
21:09 12/06/2018
(ĐCSVN) – Đây là chủ đề của Hội thảo diễn ra ngày 12/6, tại Hà Nội, do Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính tổ chức....