Sẵn sàng cho sản xuất lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018
19:49 12/06/2018
(ĐCSVN) - Để chuẩn bị tốt cho vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018, các địa phương cần tăng cường sử dụng các giống ngắn ngày năng suất cao, kiểm soát tốt dịch bệnh, sử dụng phân bón hợp lý.