Thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc
20:11 12/06/2018
​(ĐCSVN) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị tuyên truyền để người lao động có hình thức bày tỏ ý kiến với chủ trương, chính sách và pháp luật phù hợp trên tinh thần tôn...