Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
21:46 12/06/2018
(ĐCSVN) - Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các thành viên của Hội đồng tập trung thảo luận, cho ý kiến về cơ chế phối hợp, làm việc của các ủy ban trong Hội đồng;...