Nhân rộng những điển hình làm theo Bác của tuổi trẻ Khối doanh nghiệp TW
21:44 25/08/2018
(ĐCSVN) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương hưởng ứng sâu, rộng. Từ phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều những tấm...