Nhiều vấn đề cần làm rõ trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
15:13 12/09/2018
(ĐCSVN) - Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã bổ sung 2 chính sách mới đó là: chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và...