Phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam” ở 7 tỉnh Tây Bắc
15:41 14/09/2018
(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam" (gọi tắt là BTC 248) phối hợp với UBND tỉnh Sơn La (địa phương đăng cai) đã tổ chức Hội nghị triển khai...