Chủ động ứng phó với siêu bão MangKhut
20:46 14/09/2018
(ĐCSVN) - MangKhut là siêu bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng lớn, hiện đang tiến dần về khu vực Biển Đông. Vì vậy, các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng cần tích cực chủ động các...