Tổ chức phi chính phủ trong kỷ nguyên 4.0
22:31 08/11/2018
(ĐCSVN) – Công nghệ là một nguồn lực mạnh mẽ có thể giúp con người giải quyết những thách thức, những vấn đề lớn mà thế giới đang đối mặt một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và tạo...