Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu giúp người lao động có thêm nhiều việc làm
22:25 08/11/2018
(ĐCSVN) - Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu giúp người lao động có thêm nhiều việc làm, nhất là việc làm bền vững, tăng cường sức cạnh tranh quốc gia nhưng cũng đứng trước thách...