Trao giải cuộc thi hùng biện online về đa dạng sinh học
21:49 08/11/2018
(ĐCSVN) - Cuộc thi hùng biện online “Mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học và nguồn tài chính cho đa dạng sinh học ở Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên,...