Đưa nội dung phòng chống, tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo
14:40 21/11/2018
(ĐCSVN) – Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chú ý thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong lĩnh vực của Bộ...