Lập các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm từ Trung ương đến cấp xã
14:58 13/12/2018
(ĐCSVN) - Từ 1/1/2019 đến hết 25/3/2019, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) sẽ tăng cường tập trung thanh, kiểm tra các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều...