Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội
20:24 04/01/2019
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhiệm kỳ 2018 - 2023.