Khai mạc Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2019 tại Hà Nội
09:22 12/01/2019
(ĐCSVN) - Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh được trực tiếp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)" đến người...