Chia sẻ giá trị chung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững
18:49 25/01/2019
(ĐCSVN) - Hội thảo “Tạo xu hướng - Dẫn dắt thay đổi” 2019 khẳng định tính cần thiết trong nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay; việc thúc đẩy...