Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội
11:32 06/02/2019
(ĐCSVN) - Hoạt động đối ngoại Quốc hội có vai trò rất quan trọng trong ngoại giao nhà nước. Tiếp nối kết quả đạt được từ những năm qua, năm 2018, hoạt động đối ngoại của Quốc hội...