“Hơi thở” nông thôn mới ở Gia Lai
10:45 20/04/2019
(ĐCSVN) – Nếu không có thôn, làng nông thôn mới thì sẽ không có xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới. Với tinh thần đó, những mô hình Làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc...