Quá trình chuyển giao quyền lực tại Sudan sẽ diễn ra trong 3 năm
11:47 15/05/2019
(ĐCSVN) – Ngày 14/5, Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC) và các lực lượng đối lập tại Sudan đã đạt được thỏa thuận về thời gian chuyển giao quyền lực và thành phần của quốc hội...