Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần tầm nhìn dài hạn và có lộ trình
23:23 15/05/2019
(ĐCSVN) - Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn và có lộ trình, giải quyết việc làm, thất nghiệp; không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động.