Hiệu quả đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động ở Tây Nguyên
08:42 12/06/2019
(ĐCSVN) - Những năm qua, công tác dạy nghề cho người lao động trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết...