Tích cực động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất
22:24 12/07/2019
(ĐCSVN) – Đồng hành cùng người lao động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “xây dựng được những khu công nghiệp Dầu...