Ban Tuyên giáo Trung ương giảm 03 vụ, đơn vị, 20 đầu mối cấp phòng
18:24 15/07/2019
(ĐCSVN) – Điểm nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; tập trung làm tốt công tác tư tưởng...