Xây dựng Sách trắng về Hợp tác xã
23:42 15/07/2019
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong tổng kết Nghị quyết 13-NQ/TW, làm rõ mô hình, tính pháp lý và cơ chế để HTX thành lập doanh nghiệp trực thuộc, giải...