Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 hoàn thành sớm 1 năm
16:35 17/07/2019
(ĐCSVN) – Sau gần 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn bộ mục tiêu bao trùm đã đạt và rất nhiều chỉ tiêu bản chất chúng ta vượt...